มูลนิธิยุวสถิรคุณ

Foundation Of Virtuous Youth (FVY)

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อ 30 มกราคม 2557 ... ประกอบด้วย 3 ศูนย์ ได้แก่

ข่าวสาร & ข่าวประชาสัมพันธ์

Foundation Of Virtuous Youth (FVY)

ปฏิทินข่าว & ตารางกิจกรรม

= ข่าว
= กิจกรรม
= ข่าว
= กิจกรรม
= ข่าว
= กิจกรรม
= ข่าว
= กิจกรรม
#exception_error { background: #ddd; font-size: 1em; font-family:sans-serif; text-align: left; color: #333333; } #exception_error h1, #exception_error h2 { margin: 0; padding: 1em; font-size: 1em; font-weight: normal; background: #911911; color: #FFFFFF; } #exception_error h1 a, #exception_error h2 a { color: #FFFFFF; } #exception_error h2 { background: #666666; } #exception_error h3 { margin: 0; padding: 0.4em 0 0; font-size: 1em; font-weight: normal; } #exception_error p { margin: 0; padding: 0.2em 0; } #exception_error a { color: #1b323b; } #exception_error pre { overflow: auto; white-space: pre-wrap; } #exception_error table { width: 100%; display: block; margin: 0 0 0.4em; padding: 0; border-collapse: collapse; background: #fff; } #exception_error table td { border: solid 1px #ddd; text-align: left; vertical-align: top; padding: 0.4em; } #exception_error div.content { padding: 0.4em 1em 1em; overflow: hidden; } #exception_error pre.source { margin: 0 0 1em; padding: 0.4em; background: #fff; border: dotted 1px #b7c680; line-height: 1.2em; } #exception_error pre.source span.line { display: block; } #exception_error pre.source span.highlight { background: #f0eb96; } #exception_error pre.source span.line span.number { color: #666; } #exception_error ol.trace { display: block; margin: 0 0 0 2em; padding: 0; list-style: decimal; } #exception_error ol.trace li { margin: 0; padding: 0; } .js .collapsed { display: none; }

ErrorException [ Notice ]: Undefined variable: intro_id

FCPATH/modules/intro/views/intro_view.php [ 22 ]

17 		padding: 10px !important;
18     	background: #FFFFFF !important;
19 	}
20 </style>
21 
22 <a data-title-id="title-<?php echo $intro_id; ?>" class="link_intro_preview" href="#intro_content" >&nbsp;</a>
23 <div id="intro_content">  
24 <?php if( ! empty($type) && $type == 1) : ?>
25     <a href="<?php echo prep_url($link_image); ?>">
26 	<img src="<?php echo $image; ?>">
27     </a>    
  1. FCPATH/modules/intro/views/intro_view.php [ 22 ] » MY_Exceptions::error_handler(arguments)