ร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ “5 แนวคิดจัดกา..

ร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ “5 แนวคิดจัดการขยะ บ้านเมืองสะอาด ลดปัญหาน้ำท่วม”

10be5c04bde12fc7317afe0f9cb5f0fb.jpg

จากสภาวะอากาศแปรปรวน จนทำให้มีฝนตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นเหตุทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุด ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากพื้นที่ในเขตดังกล่าว เป็นพื้นที่ต่ำ เมื่อปริมาณน้ำฝนมีมากเกินไป จึงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน อีกทั้งในหลายจุดมีขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ปัญหาดังกล่าวขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น กระทบต่อการจราจรและวิถีชีวิตของคนในสังคม

8b28730b4a9ed2597e0ae136b5f507c4.jpg

ที่มาของภาพ :https://twitter.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1?f=tweets&vertical=default&src=hash

ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากขยะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน แต่ไม่ได้รับความสนใจในการแก้ไข หรือรณรงค์อย่างจริงจัง เพราะในเวลาที่น้ำไม่ท่วม เราก็มักจะมองข้ามปัญหานี้และไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและแก้ไขได้ง่ายที่สุด

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืน ลดอุปสรรคการระบายน้ำขัง และเกิดประโยชน์ในระยะยาว เราจึงควรเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกต้อง โดยในวันนี้เราขอเสนอ 5 แนวคิดการจัดการขยะอย่างง่ายๆ ให้ลองนำไปปฏิบัติกัน

 

56904.jpg   1404744995.jpg

1. ขยะต้องลงถัง เป็นสิ่งแรกๆ ที่อยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกัน แค่คิดง่ายๆ ว่า “อะไรก็ตามที่เป็นขยะ เราต้องทิ้งลงในถังขยะ” เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดง่ายๆ ในใจ ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง
2. แยกขยะเรื่องง่ายๆ ขยะที่ควรคัดแยกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ อยู่ 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ให้ลองหัดแยกทิ้งขยะให้ตรงตามประเภท หากไม่มีถังขยะที่แบ่งประเภท ให้ลองเริ่มจากการแยกทิ้ง ไม่ทิ้งปะปนกัน เพื่อง่ายต่อการคัดแยกขยะต่อไป
3. ลดปริมาณขยะ ในแต่ละวันมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 11,000 ตัน ดังนั้นการลดปริมาณขยะจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องขยะโดยรวมได้ดีขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การรีไซเคิลขยะกลับมาใช้ซ้ำ การแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ การนำขยะสดมาหมักเป็นปุ๋ย เป็นต้น
4. ช่วยกันคิด ช่วยกันเก็บ ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากการที่แต่ละคนไม่คิดว่าเป็นเรื่องของตัวเอง อยากให้มองเสียใหม่ว่า ปัญหานี้เกิดจากเราทุกคน และสามารถแก้ได้ด้วยเราทุกคนเช่นกัน ลองจัดกิจกรรมช่วงวันว่าง มาแข่งขันกันเก็บขยะ แยกขยะ ทำให้เรื่องจัดการขยะเป็นเรื่องสนุกในครอบครัว
5. สร้างจิตสำนึกร่วมกัน การแก้ไขปัญหาขยะที่มีจำนวนมากนี้ คงไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องใช้จิตสำนึกของทุกคนในสังคมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา และรณรงค์ให้เห็นปัญหาในจุดเดียวกัน โดยเริ่มจากตัวเราเอง และขยายสู่คนรอบข้าง

เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืน เราทุกคนควรช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง เมืองไม่พัง น้ำไม่ท่วม #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย

ที่มา http://www.crownproperty.or.th/