พระองค์ภาฯ"ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูต..

"พระองค์ภาฯ"ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรี
              เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ได้ประกาศแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดา
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
          ทั้งนี้ นายเจเรมี ดักลาส ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงช่วยส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษในปัญหาเรือนจำ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงในเรือนจำ ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังทรงยกกระดับและสนับสนุนการต่อต้านอาชญกรรม
ในสังคมและนำมาซึ่งการปฏิิรูปกระบวนการยุติธรรม ทรงให้การสนับสนุน UNODC หลายปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมด้านวิสัยทัศน์และความเป็นพันธมิตร รวมทั้งการสนับสนุนแผนการพัฒนาความมั่นคงภายในปี ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติด้วย
 
          อย่างไรก็ตามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียด้วย 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ คมชัดลึก